Základní škola

O škole

Základní škola Stará Ves je malotřídní škola s ročníky I. stupně.

Výuka, stejně jako v plně organizovaných školách, probíhá podle Školního vzdělávacího programu, sestaveného na základě závazného Rámcového vzdělávacího programu.

  • Jsme škola venkovského typu – malá, hravá, situovaná v klidném venkovském prostředí.

  • Máme pohodový pedagogický sbor

  • Hýčkáme si naše nízkokapacitní třídy – průměrný počet žáčků ve třídě je 12 - 15.

  • Všechny děti se mezi sebou dobře znají, tráví spolu přestávky, výchovy i mimoškolní aktivity.

  • Vedeme děti ke vzájemné úctě a toleranci, učíme je chránit naše životní prostředí.

  • Dopřáváme dětem oddych i výuku v prostředí školní zahrady

  • Můžeme se pochlubit dobrým vybavením školy, informačně komunikačními technologiemi (interaktivní tabule, dataprojektor, PC a tablety), tradičními i netradičními učebnicemi a dalšími moderními pomůckami pro naplňování výukových cílů.

  • Pomáháme s individuální integrací žáků se specifickými poruchami učení a žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami.

  • Dbáme na úzkou spolupráci s rodiči

Respektujeme, že dítě je cenné takové, jaké je. Je důležité, aby dítě cítilo podporu, uznání, úctu a respekt.