Organizace školního roku

Celoroční plán školního roku, Prázdniny a státní svátky školního roku