Prázdninový provoz

Vážení rodiče,
vzhledem ke stávajícímu uzavření mateřských škol proběhne přihlašování dětí na prázdninový provoz dle následujících pokynů:

MŠ Stará Ves bude po celou dobu letních prázdnin uzavřena.

V případě, že máte zájem o umístění Vašeho dítěte na prázdninový provoz v dalších mateřských školách (MŠ Svobodova, MŠ Wolkerova, MŠ Zahradní), využijte formulář – Žádost o přijetí do náhradní mateřské školy o prázdninách. Vytiskněte si jej, vyplňte, podepište, zašlete na e-mail naší MŠ nebo přineste do MŠ osobně.

Přihlašování bude probíhat od 8. 4. 2024 do 12. 4. 2024.

Další informace naleznete pod tabulkou.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ během prázdnin

MŠ Zahradní - rozhodnutí o přijetí prázdninový provoz 2024 (k podpisu)_podepsáno.pdf
MŠ Svobodova - rozhodnutí o přijetí prázdninový provoz 2024(k podpisu)_podepsáno.pdf
Rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz 2024.pdf