Realizované projekty

TEE-PEE JE POSTAVENO, INDIANSKÁ MISE JE SPLNĚNA

O realizaci projektu slovy iniciátora pana Ing. Richarda Ocáska

Město Bílovec dalo příležitost všem svým občanům určitým způsobem participovat na rozpočtu, pro tuto aktivitu byla alokována částka 150 tisíc korun. Občané měli možnost podávat své návrhy (projekty) na využití tzv. participativního rozpočtu. V letošním roce přišly celkem čtyři projekty, dva z nich („Indiánské Tee-pee ve Staré Vsi“ a „Dětské hřiště v Lubojatech“) byly komisemi a radou města vybrány jako realizovatelné a postoupily tak do pomyslného finále, ve kterém měli o vítězi hlasovat spoluobčané. Z důvodu nouzového stavu nebylo možné zapojit do rozhodování veřejnost, proto radní města rozhodli, že se letos zrealizují oba finálové projekty. Za což jim patří velký dík.


Tak jako většina specifických projektů mívá problémy s realizací, nebylo tomu jinak ani u výstavby Tee-pee u školy ve Staré Vsi. Prvotní zklamání způsobil fakt, že se do výběrového řízení nepřihlásila žádná z firem, která by realizaci provedla k oboustranné spokojenosti. Nakonec, po dlouhých vyjednáváních, svitla naděje. Jako blesk z čistého nebe se ozval pan Daniel Vyhlídka z Českých Budějovic. Člověk, který se výrobou a výstavbou Tee-pee zabývá velmi dlouhou dobu a dalo by se říct, že tím prostě žije. Vyučený dřevorubec, lesní inženýr a jak sám o sobě říká „zastydlý skaut“ neváhal dohodnout s námi veškeré podrobnosti a dát se do díla. Najít v dnešní době takového nadšence je vzácnost, a proto bych rád poděkoval právě jeho šikovným rukám, za realizaci našeho projektu. Byla to opravu krásná podívaná, sledovat jak Tee-pee pod jeho rukama doslova vyrůstá.


Kruh je tak jedinečný právě proto, že nikdy nekončí, takže jsem moc rád, že začátek nastal a nyní už se mohou děti radovat z dalšího edukativního prvku, který přispěje k jejich rozvoji. Mohou se vrhnout do Tee-pee a plně v něm rozvinout své schopnosti, naučit se novým dovednostem, snažit se pochopit podstatu bytí na této zemi a zažít nejedno dobrodružství. Určitě jim pobyt v tomto vzdušném celoročním Tee-pee prospěje i vzhledem k tomu, jak mnoho času poslední dobou musely trávit distanční výukou, izolovány od svých spolužáků a pedagogů.


Jsem rád, že jsem mohl přispět k jednomu starému indiánskému přísloví, které říká: „Zacházej se Zemí dobře. Nebyla Ti dána od Tvých rodičů, půjčily Ti ji Tvoje dětí. Nedědíme ji po svých předcích, ale půjčujeme si ji od svých dětí.“ Pevně věřím, že tohle přísloví zůstane na paměti všem, kteří poznají, jaké to je mít radost z jednoduchosti a blízkosti k přírodě i z komfortu vyvinutého zkušenými přírodními lidmi. Těším se na setkávání v harmonických skupinách, a to i mezigeneračních, které nám může pobyt v Tee-pee přinést. V letošním roce nám tyto aktivity byly trošku znesnadněny, ale já pevně věřím, že již brzy se vše v dobré obrátí, stačí jen být trpěliví a věřit.

Richard Ocásek

Pár drobností na závěr

Tee-pee (česky týpí)

  • slovo pochází z lakotštiny a jeho původní význam je obydlí,

  • svou podstatou dovoluje žití v harmonických skupinách.

Tyče

  • celkem bylo na výstavbu použito 20 ks tyčí, délka jedné tyče 11 m

  • jsou vyrobeny z tzv. podkápek - vybraných vytáhlých, pomalu tloustnoucích utlačených jihočeských smrků s velmi hustými letokruhy a tedy s velkou pevností a vysokou odolností proti hnilobě.

Plachta

  • bavlna/polyester s vodoodpudivou a fungicidní úpravou,

  • lining – bavlněný vysoký cca 260 cm

Podlaha

  • kruh o průměru 8 m z OSB desek na štěrkovém podkladu.