Informace pro zákonné zástupce

Sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi na území Bílovce

Nabízíme možnost využít Sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi na území Bílove, jeho místních částí a obce Bílov. V rámci služby můžeme pomoci rodinám, které potřebují:

Služby jsou poskytovány bezplatně.

spolu pro rodinu

Kontakt:

Mgr. Dominika Najvert

koordinátor služby

Tel.: +420 724 794 102

E-mail: dominika.najvert@spoluprorobinu.cz

Spolu pro rodinu, z. s.

Žerotínova 1230/1

Ostrava

Upozornění: Od 4. září 2023 bude navýšena cena stravy.

Ceny stravného pro děti v MŠ

3 - 6 LET 7 LET

SVAČINA: 11 Kč 12 Kč

OBĚD: 30 33 Kč

ODP. SVAČINA:   9 Kč 10 Kč

CELKEM: 50 55 Kč

Sazbu sedmiletých platí ti, kteří v průběhu školního roku dosáhnou hranice sedmi let (takže např. ti, kteří dosáhnou sedmi let v únoru, platí tu větší sazbu už od září).

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

se provádí bezhotovostně od 1. do 15. v daném měsíci.

(neplatí pro předškoláky, odročené děti a rodiny pobírající částky v hmotné nouzi),

V případě osvobození od úplaty z důvodu pobírání sociálních dávek je ZZ povinen podat si písemnou žádost ředitelce ZŠ (zprostředkuje MŠ) a doložit každý měsíc nejpozději do 15. dne měsíce potvrzení Úřadu práce.